රු1,980.00

In Stock
4 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: DB03000 Categories: ,

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

The Mega Pro MINI CH340G / ATmega2560 board is based on the ATmega2560 microcontroller and the USB-UART adapter CH340. The board is compatible with Arduino Mega 2560. The board has a compact form factor of 38*52mm and is an excellent solution for developing projects based on ATmega2560.

The Mega Pro Mini functionalities are identical to the Arduino Mega 2560. Even though it is an Embed board, it is solid stable as the Mega Board. It uses the original chip, and a 16 MHz high-quality quartz resonators is present on the board. The board doesn’t have a USB interface. In order to connect Pro MINI to a PC you have to use USB-TTL converter.

It can be powered through the power PIN Vin headers. The maximum output current upon 5V is around 800mA, while on the 3.3V it is about 800mA.

 

 

Additional information

Weight0.015 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ATMega2560 Mini Development Board”
ATMega2560 Mini Development Board
රු1,980.00 Add to cart
X
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop

      ×