රු200.00

In Stock
Compare
Categories: ,

Description

  • පයිතන් යනු ලිඛිත භාෂා භාවිතා කරන විට අනුගමනය කරන පිලිවෙත් අනුගමනය කරමින් කේතද ලිවිය හැකි පන්නයේ හෙවත් කාටත් පහසුවෙන් උගත හැකි උසස් මට්ටමේ ක‍්‍රමලේඛ භාෂාවකි. මෙය නිදහස් සහ විවෘත මාදිලියේ වැඩසටහනක් බැවින් නොමිලේ ලබා ගෙන භාවිතා කළ හැක්කකි. මෙසේ පයිතන් ක‍්‍රමලේඛ භාෂාව උපයෝගී කර ගෙන පරිගණක වැඩසටහන් සකසන ආකාරය මුල පටන්ම මෙම අත්පොතෙන් විස්තර කර ඇත්තේ ඒ ගැන කිසිවක් නොදන්නා අයට වුවත් හොඳින් උගත හැකි සේය.
  • Local purchase

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EasyGuide – Python Programming (Local)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy Islandwide Free Postal Delivery for Orders above Rs.2,500. Exclusively from scionelectronics.com
+ +