රු3,090.00

In Stock
6 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM11003 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Arduino, STM32 AVR MCU compatible
 • 3.5mm speech and Mike interface
 • Dual frequency 900/ 1800MHz, GPRS multi-slot class 10/8, GPRS mobile station class B
 • Power supply range: Voltage is 3.7… 4.2V or 4.6-5.2V; current is around 1A
 • Low power consumption : 1.5mA (sleep mode)
 • Communication interface : The TTL level serial interface compatible 2.85, 3.3, 5V MCU

 

Help Article

ආඩුඊනෝ ප්‍රෝග්‍රෑමිං Part 14 – GPRS GSM Module – SIM900A

http://arduinopanthiya.blogspot.com/p/part-14-gsm-module.html?m=1

https://www.instructables.com/id/Control-Relay-With-Arduino-and-Sim900A-by-Using-Mo-1/

GPRS GSM Module – SIM900A
රු3,090.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×