රු650.00

In Stock
20 Sales
Compare
SKU: BK03025 Categories: , ,

Description

  • All parts needed for this book is available with us.
  • සෑම පොතක් සමගම projects ඇතුලත් DVD එකක් අන්තර්ගතයි.
  • සියළු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය උපාංග අපගෙන් වගකීමක් සහිතව මිළදී ගත හැක.
  • Local purchase

Additional information

Weight0.18 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “R.C. Plane and Drone Maker (Local)”
0
    Quick Cart View
    Your cart is emptyReturn to Shop