රු5,544.00

In Stock
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: SM31011 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Wireless network processor
 • IEEE 802.11 b / g
 • Embedded IPv4 TCP / IP stack
 • Tx Power : 11Mbps is 18dBm, CCK
 • Rx Sensitivity : -86dBm, 8% packet error rate (PER), 11Mbps
 • Memory package with a compact, low processing millions of instructions per second (MIPS)
 • 2 Kbytes of flash memory
 • 250 bytes of RAM
 • Integrated crystal and power management
WiFi Shield cc3000
රු5,544.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×