රු1,140.00

In Stock
7 Sales
Malabe: 0 in stock
Moratuwa: 0 in stock

Available on backorder

Compare
SKU: MC01027 Category:

Description

This item is out of stock now. However we can import it within 10 working days if you can pay us 50% advance money.

මෙම අයිතමය තොග අවසන් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 50% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම්, වැඩ කරන දින 10 ක් ඇතුළත අපට එය ආනයනය කළ හැකිය.

 • Fully support of MACH3 and other computer software support for parallel port control
 • USB power supply and peripherals powered phase separation to protect computer security
 • Peripheral wide voltage input,12-24V, and anti-reverse function
 • All of the input signal, all the light lotus isolated, which can be accessed emergency stop on the knife, the limit to protect computer security
 • All the way to the relay output port, control spindle switch. Output port P17 mouth
 • All the way through the optocoupler isolated 0-10V analog voltage output can be controlled with the corresponding analog interface converter to control the spindle speed. Output port P1 port
 • Open all 17 ports, which can be accessed with the optocoupler drive, 5-axis stepper motor can be controlled
 • P1 as PWM outputs can be controlled with optocoupler input spindle governor
 • Can be accessed by a common cathode or common anode input level to 5V drive

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Upgraded 5 Axis CNC Interface Adapter Breakout Board For Stepper Motor Driver Mach3”
Upgraded 5 Axis CNC Interface Adapter Breakout Board For Stepper Motor Driver Mach3
රු1,140.00 Add to cart
X
0
  Quick Cart View
  Your cart is emptyReturn to Shop

   ×