රු0.75රු120.00

In Stock
රු18.00
රු20.00
රු75.00
රු0.75
රු10.00
රු120.00
Compare
Categories: ,

Description

මෙ එක ට්‍රාන්සිස්ටරයක ඔරිජිනල් ඩේටා ෂීට් උපරිම වෝල්ට් 50ක් දක්වා සපෝට් කරන බවත් සහ ඇම්පියර් 15 ක් දක්වා ඇත. මේ වෙනුවට 2N3055 , c5200 වුවද බාවිතා කල හැක. දැනට මේ ටෙස් කිරීමට ට්‍රාන්සිස්ටර් තුන සඳහා යොදා ඇති හීට් සින්ක් කොටස මදි බැවින් අඟල් 8*3 ප්‍රමානයේ වත් හොඳ ගනකම හීට් සින්ක් එකක් බාවිතා කරන්න. වෝල්ට් 24ක් උවද ඉන්පුට් කරල ඔයාට අඩු වැඩි කරල හදාගෙන යූස් කරන්න පුලුවනි. ඒ වගේම සමස්තයක් විදිහට වෝල්ටේජ් කොන්ටෝල් වල වෝල්ටෙජ් එක අඩු කරන්න කරන්න ඒ අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක ප්‍රමානයෙන් ඇම්පියර් එකත් අඩු වෙන බව කරුනාවෙන් සලකන්න. තවද අඩු ඇම්පියර් 1ක් තියෙන වොල්ට් 24ක් ඉන්පුට් කරත් වැඩි ඇම්පියර් එකක් අවුට් නොවන බවත් මතකෙ තබාගන්න.

  • 2 layers PCB (top and bottom)
  • PCB thickness: 1.6mm
  • PCB color: Green
  • HASL (with lead) surface finish
  • 1oz copper weight
  • Fully tested with flying probe test
  • Solder mask for top and bottom layers
  • No oxidization ever
  • Size of PCB: 63*46mm
  • If you want to buy the part list, please add following items to the shopping cart

 

Part List

Part NameQty  Price (Rs) Sub Total (Rs)
B 50k Variable Resistor (POT) – Mono (Local)1       18.00        18.00
D313 Transistor / C1061 Transistor1 20.00 /28.00 20.00 / 28.00
D1065 / TIP3055 Transistor3 NA / 60.00 NA / 180.00
10k 1/2W, 5% Axial Resistor1         0.75          0.75
2 Pin Wire Terminal 5mm Pitch – Small KF301-2P L(10)xW(8)xH(10)2       10.00        20.00
      238.75

Help Video

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “15A Adjustable Voltage Regulator High Quality PCB Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *